Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
- obywatelami a administracją
- przedsiębiorcami a administracją
- instytucjami administracji publicznej.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do Szkoła Podstawowa w Lubieszewie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej naszej szkoły.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  /SpLubieszewo/SkrytkaESP.

Skrzynka zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „Skargi, wnioski, inne pisma”. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji szkoły.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

1.      akceptowane formy załączników to: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml;

2.      maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów;

3.      pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane;

4.      sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.